Vantaa panostaa etäohjaukseen jatkossakin

Nainen istuu tietokoneella
01.06.2020

Etäkurssien suosio osoitti, että myös tulevaisuudessa lähiopetuksen rinnalle kaivataan toimivia etäratkaisuja.

Kevät lähti poikkeusoloista huolimatta Vantaan osaamiskeskuksessa käyntiin vauhdilla etäyhteyksien avulla. Aluksi varmistimme asiakkaidemme henkilökohtaisen ohjauksen jatkumisen sujuvasti puhelimitse ja sähköisesti. Lisäksi valmentajamme aloitti etäopinto-ohjauksen. Opintoihin liittyvät kysymykset ovat olleet ajankohtaisia, kun oppilaitokset ovat joutuneet muuttamaan pääsykoekäytäntöjään.

Jo viime vuonna vantaalaisten maahan muuttaneiden keskuudessa suosion saavuttaneiden S2-intensiivikurssien ja -ryhmien suosio näyttää etäopetukseen siirtymisen myötä kasvaneen. S2-ryhmät on järjestetty videoyhteydellä, johon liittymällä asiakkaat pääsevät keskustelemaan suomeksi yhdessä ja pienryhmissä. Lisäksi asiakkaat saavat tehtäväkseen kirjallisia ja kielioppitehtäviä. S2-intensiivikursseilla (A1, A2 ja B1) pääpaino on työelämän suomen kielessä ja asiakas voi liittyä haluamalleen kurssille kielitaitonsa mukaan. Myös S2-kartoitus järjestetään poikkeusoloissa videoyhteydellä. Etäkartoituksessa testataan suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa sekä luetun ymmärtämistä. Nämä mittarit olivat käytössä myös ennen etäkartoitukseen siirtymistä.

Huhtikuussa käynnistyivät työelämän ja opiskelun verkkokurssimme. Kolmipäiväinen “Onnistu työnhaussa” -verkkokurssi on kiinnostanut etenkin niitä asiakkaita, jotka haluavat työelämään ja tarvitsevat vinkkejä esimerkiksi työnhakukanavien löytämiseen, oman osaamisen sanoittamiseen sekä työhakudokumenttien hiomiseen. Kaksipäiväinen “Koulutuksen kautta työelämään” -verkkokurssi on puolestaan suunnattu etenkin niille asiakkaille, jotka ovat kiinnostuneita opiskelusta. Kurssilla tutustutaan esimerkiksi opiskeluvaihtoehtoihin, hakukäytäntöihin sekä opintojen rahoittamiseen. Verkkokurssien jälkeen osallistujilla on halutessaan mahdollisuus saada henkilökohtaista ohjausta.

Poikkeusoloissa työskentely on ollut opettavainen kokemus sekä työntekijöille että asiakkaille. Vaikka etäohjaukseen liittyy paljon uuden opettelua niin digivälineiden kuin käytäntöjenkin osalta, on etäohjaus tarjonnut mahdollisuuden kokeilla uutta ja saada mukaan osaamiskeskuksen toimintaan myös niitä asiakkaita, jotka eivät esimerkiksi perhesyistä pysty palveluun normaalisti osallistumaan. Vaikka tarve lähiohjaukselle on myös tulevaisuudessa suuri, on etenkin S2-etäkurssien suosio merkki siitä, että tarvetta verkko-opetukselle lähiohjauksen rinnalla näyttää olevan myös uuteen normaaliin palatessa.

Teksti: Matleena Mascher & Nora Mäkelä