Turun Osaamiskeskus toimii linkkinä työnhakijoiden ja työnantajien välillä

Maahanmuuttajille suunnattu Turun Osaamiskeskus valmentaa työnhakijoita työnhaussa ja perehdyttää työelämän pelisääntöihin
01.06.2020

Turussa panostetaan sekä yrittäjien että työnhakijoiden tukemiseen ja neuvontaan.

Maahanmuuttajille suunnattu Turun Osaamiskeskus valmentaa työnhakijoita työnhaussa ja perehdyttää työelämän pelisääntöihin. Myös tietoteknisiä taitoja ja suomen kieltä vahvistetaan. Näin pyritään varmistamaan, että työntekijä olisi mahdollisimman valmis mennessään työpaikalle. Lisäksi Turun Osaamiskeskuksessa neuvotaan työnantajia monikulttuurisuuteen liittyvissä asioissa, järjestetään rekrytointitilaisuuksia sekä vastataan osaajatarpeeseen.


Kielitaidon ja osaamisen puute ovat Osaamiskeskuksen asiakkaille isoimpia esteitä työllistymiselle. Samalla on suuri joukko niitä, joilla osaaminen ja motivaatio ovat kohdillaan, mutta työelämäverkostot puuttuvat, ja sekä työnhaku- että työntekotaidot kaipaavat hiomista. Asiakkaiden lisäksi on työnantajia, jotka tarvitsevat työvoimaa, mutta eivät löydä sitä tai tarvitsevat esimerkiksi lisätietoa vieraskielisen palkkaamisesta. Näiden välissä toimii Turun Osaamiskeskus.


”Saadessamme sisään yhden tai muutaman hyvän työntekijän synnytämme luottamusta ja yhteistyötä myös jatkossa,” toteaa Osaamiskeskuksen kotoutumisasiantuntija Muhis Azizi.


”Alueen suuret työnantajat ovat sitoutuneet alusta lähtien upeasti toimintamme kehittämiseen. Ne ovat osallistuneet ohjausryhmäämme ja tuoneet työnantajanäkökulman pöydälle. Tämä on ollut ehdoton vahvuutemme,” Azizi jatkaa.


Palvelujen uudet muodot


Koronaepidemia on lisännyt yritysten varovaisuutta palkata työvoimaa samalla kun moni asiakkaista on lomautettu tai jäänyt työttömäksi. Tätä on pystytty laajan verkostoyhteistyön ja nopean reagoinnin avulla ainakin osittain paikkaamaan löytämällä työpaikkoja niiltä aloilta, joille on syntynyt äkillistä työvoimatarvetta.


Jotta jatkossakin Osaamiskeskuksen asiakkaille olisi tarjolla osaamisvaatimuksiltaan eri tyyppisiä työpaikkoja, palvelujen sisältöjä on tarkennettu ja muotoiltu uusiksi.


Osaamiskeskuksessa on panostettu myös yrittäjien tukemiseen ja neuvontaan. Poikkeusajan myötä on käynyt ilmi, että moni yrittäjänä toimiva tarvitsee osaamisen kehittämistä ja toimii heikoilla hallinnollisilla taidoilla, vaikka yritys muuten olisikin kannattava. Tukien hakeminen, veloista ja vuokrista neuvotteleminen ja työntekijöiden lomautukset ovat olleet asioita, joiden hoitamiseen on kaivattu apua myös omalla äidinkielellä.


Teksti: Minja Vaherkylä
Kuva: Riku Reinikainen