Target – tavoitteellista kotoutumista ja osallisuutta

Kuvituskuva
21.12.2020

Target-hanke on Tampereella vuosina 2018-2020 toimiva verkostoyhteistyöhanke, jonka tavoitteena on ollut auttaa ja tukea heikossa asemassa olevia maahan muuttaneita tamperelaisia.

Target-hanke on Opetushallituksen rahoittamana verkostoyhteistyöhanke, joka alkoi Tampereella vuonna 2018 ja jonka toiminta kestää vuoden 2020 loppuun asti.  Hanke kokosi yhteen joukon oppilaitoksia, Tampereen kaupungin yksiköitä sekä vapaan sivistystyön ja kuntouttavan työtoiminnan toimijoita Pirkanmaan alueella. Hankkeen toiminta on kohdistunut tukemaan erityisesti heikommassa asemassa olevia maahan muuttaneita, jotka tarvitsevat erityistä tukea arjessaan, opinnoissaan ja jatkopolkujen suunnittelussa. Hankkeessa on kehitetty ja toteutettu toimintoja niin opiskelijoille, työnhakijoille, kotivanhemmille, osatyökykyisille ja työnhaun ulkopuolella oleville kuntalaisille kuin turvapaikanhakijoille. Hanke on saavuttanut hyvin kohderyhmänsä, sillä hankkeen tarjoaman erityisen tuen tarvitsijoita löytyi paljon.

Hankkeen keskeisenä tekijänä ja tärkeänä onnistumisena on ollut moniammatillinen verkostoyhteistyö. Hankkeen verkostossa on jaettu tietoa, kokemuksia ja ammatillista osaamista haastavissa ohjaustilanteissa, ja sen avulla on luotu uudenlaisia yhteistyön muotoja ja toimintamalleja ohjauksen tueksi.

Hankkeessa toimivat Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Tampereen Aikuislukio, Tampereen kaupungin työllisyys-ja kasvupalvelut, Tampereen kaupungin aikuissosiaalityö/ maahanmuuttajapalvelut, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK, Ahjolan kansalaisopisto, Kiipulan ammattiopisto ja Silta-Valmennusyhdistys ry.

Hankkeessa kehitettiin paljon uutta

Osaamisen kartoitus ja sen kehittäminen ovat olleet tärkeä osa hanketoimintaa. Hankkeessa luotiin ammatillisen osaamiskartoituksen malli rakennusalalle ja esimerkiksi käsityöpajalla esiin tullutta osaamista tehtiin näkyväksi eri menetelmien avulla.

Erilaisten tuki- ja ohjaustoimintojen kehittäminen synnytti useita eri tukitoimintoja oppilaitoksiin, minkä lisäksi osallisuutta vahvistavana toimintana käynnistettiin tutor- ja mentorointitoimintaa. Työpajaympäristössä pilotoitiin arjenhallinnan ja toimintakyvyn tueksi toimintakyvyn arviontijaksoa sekä kuntouttavana työtoimintana ryhmiä, joka tukivat hyvinvointia, kielenoppimista ja opinnollistamista. Palvelurakenteen mallintamisen osalta hankkeessa kehitettiin malli työnhaun ulkopuolisten asiakkaiden alkukartoittamiselle ja kotoutumissuunnitelman laadinnalle kunnassa.

Hyvät käytänteet jakoon

Lue lisää hankkeen hyvistä käytännöistä sekä hankeverkoston kokemuksista sähköisestä julkaisusta.
 

Teksti: Anna Korhonen
Kuvituskuva: Unsplash