Oma osaamisen polku kehitteillä Turun Osaamiskeskuksessa

Kuvituskuva
21.12.2020

Kielellisen ja valmennuksellisen tuen avulla ennaltaehkäistään koulutuspolkujen keskeytymisiä ja edistetään tutkinnon suorittamista.

Yhteistyössä Turun Osaamiskeskuksen ja Turun ammatti-instituutin kanssa on kehitteillä malli, jonka avulla tehostetaan asiakkaan ohjaamista koulutuksiin ja tuetaan asiakasta niin valmennuksellisesti kuin kielellisesti koulutuksen nivelvaiheissa. Tavoitteena on muodostaa oma osaamisen polku osaamiskartoituksineen ja ohjaus- ja koulutusprosesseineen. Keskiössä tässä mallissa on aikaisemman osaamisen tunnistaminen sekä riittävä tuki opintojen nivelvaiheissa.

Ohjausprosessin tehostaminen

Turun ammatti-instituutin opinto-ohjaaja on fyysisesti läsnä Osaamiskeskuksessa, asiakkaan ohjaaminen hänelle on nopeaa ja helppoa. Jo asiakkuuden alkuvaiheessa, asiakkaan miettiessä erilaisia koulutusvaihtoehtojaan, on mahdollista saada tukea opinto-ohjaajalta.

Opinto-ohjaaja toimii ensimmäisenä linkkinä Osaamiskeskuksen ja oppilaitoksen välillä. Yhteistyössä asiakkaan, Osaamiskeskuksen työntekijän ja opinto-ohjaajan kanssa pohditaan asiakkaan ammatillisen osaamisen kartoituksen tarvetta. Asiakas voidaan ohjata kartoittamaan ammatillista osaamistaan ammatilliseen oppilaitokseen tai ammattikorkeakouluun.

Opinto-ohjaaja koordinoi ammatillisen osaamiskartoituksen järjestelyä yhdessä ammatillisen opettajan kanssa. Jos ammatillisessa kartoituksessa osoitettu osaaminen vastaa koulutuksen tutkinnonosien osaamistavoitteita, voidaan jo kartoituksessa osoitettu osaaminen laskea näytöksi. Ammatillisen kartoitusjakson jälkeen asiakas ohjataan hänelle soveltuvaan koulutukseen.

 S2-opettaja ja työelämävalmentaja tukevat opintojen aikana

Opintoihin kiinnittyminen on tärkeää: tukemalla opintoihin hakeutuvia koulutuksen nivelvaiheissa sekä riittävällä kielellisellä tuella ennaltaehkäistään tutkintojen keskeytymisiä. S2-opettajat tukevat opiskelijoita opintojen siirtymisen nivelvaiheissa sekä opintojen aikana. Opiskelijoiden ammatillisen kielitaidon ja osaamisen kehittymistä tuetaan kaksoisopettajamallin mukaisesti. S2-opettajat tukevat myös oppisopimusopiskelijoiden opiskelua.

Opintojen tukena toimii myös työelämävalmentaja, joka on opiskelijoiden tukena erityisesti opintojen nivelvaiheissa. Valmentaja tukee opintoihin siirtyessä ja esimerkiksi koulutussopimus- ja oppisopimusjaksojen aikana ja jaksoille valmistautumisessa.


Teksti: Pia Saarenpää ja Linda Grönlund
Kuvituskuva: Unsplash

Lähde: Hankesuunnitelma: Osaamisen kehittämisen polku maahanmuuttajien osaamiskeskuksille