Miksi meitä tarvitaan? Osa 2.

Mies kirjoittaa.
01.06.2020

Kysyimme Turun ja Espoon hanke- ja palvelupäälliköltä osaamiskeskusten roolista maahan muuttaneiden työllistymisessä ja kotoutumisessa. Lisäksi haastateltavat pohtivat osaamiskeskusten onnistumisia, haasteita sekä miten poikkeusaika on vaikuttanut osaamiskeskusten toimintaan.

Näitä kysyttiin:
1. Miksi osaamiskeskuksia tarvitaan?
2. Missä olette erityisesti onnistuneet? Entä millaisia haasteita toimintaan liittyy?
3. Millaisia tavoitteita olette asettaneet vuodelle 2020?
4. Millä tavalla koronapandemia on mullistanut toimintaanne?

 

Hankepäällikkö Minja Vaherkylä
Maahanmuuttajien Osaamiskeskus, Turku
 

1. Osaamiskeskuksia tarvitaan tuottamaan räätälöityä asiantuntijapalvelua maahanmuuttajien työllistymisen ja osaamisen kehittämiseksi. Osaamiskeskuksen palveluiden avulla tuetaan maahanmuuttajien kotoutumista työelämään ja mahdollistetaan työnantajille osaavan työvoiman saaminen.
 

2. Olemme koonneet asiakkaillemme kattavasti työllistymiseen ja koulutukseen liittyvää tietoa ja palveluita saman katon alle. Olemme onnistuneet luomaan myös hyviä yhteistyösuhteita työnantajiin päin, kasvattamaan työnantajaverkostoa ja tuomaan työnhakijoita ja työnantajia yhteen.


3. Turussa aloitettiin osaamiskartoitusten tekeminen tämän vuoden alussa ja niiden kehittäminen on yhtenä keskeisenä tavoitteena. Toinen on tietysti työnantajayhteistyön kehittäminen, jotta pystymme vastaamaan osaajatarpeisiin mahdollisimman tehokkaasti ja tukemaan yrittäjiä monikulttuurisuuteen liittyvissä asioissa. 
 

4. Poikkeustilan myötä kaikki toiminta piti viedä nopeasti verkkoon, jotta asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelut. Kartoitusjaksot peruttiin, mutta nyt niitäkin käynnistellään jo uudelleen. Yrittäjien neuvonnan tarve kasvoi pandemian aiheuttaman poikkeustilan myötä merkittävästi ja samalla henkilöasiakkaiden määrä väheni toimipaikan ollessa kiinni. Positiivista on ollut huomata se, että Osaamiskeskuksen palveluita pystytään muokkaamaan nopealla aikataululla.

 

Palvelupäällikkö Annukka Jamisto
Omnian Osaamiskeskus, Espoo

1. Osaamiskeskuksessa pystytään yhdistämään työllistäminen ja ammatillisen koulutuksen palvelut monialaiseksi kokonaisuudeksi. Tämä tukee asiakkaan urapolkujen suunnittelua, olemassa olevan osaamisen kartoitusta ja tarvittavan osaamisen lisäämistä. Osaamiskeskukset tuovat toivoa ja tulevaisuutta niille henkilöille, jotka ovat pudonneet palvelujärjestelmässä palveluiden väliin. Alueellisesta näkökulmasta katsoen esimerkiksi Espoossa vieraskielisen väestön määrä kasvaa nopeaa tahtia ja siksi on tärkeää luoda kestäviä tapoja edistää eri taustoista tulevien henkilöiden nopeaa pääsyä työelämään.
 

2. Olemme onnistuneet Omniassa rakentamaan aidosti monialaisen toimintamallin, jossa eri ammattiryhmien yhteistyö toimii. Olemme reilun vuoden aikana pystyneet kehittämään toimintaa yhteistyössä kaupungin ja Omnian muiden palveluiden kanssa. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä Osaamiskeskukseen ja olemme myös onnistuneet kaivamaan esiin kritiikkiäkin. Tämä on erittäin tärkeää toiminnan kehittämisen näkökulmasta. Työllisyystilanne tulevaisuudessa tuo haasteita toiminnallemme, mutta toisaalta se pakottaa meidät entistä kekseliäämmiksi, jotta löydämme asiakkaillemme jatkopolkuja.
 

3. Ennen koronaa tavoitteenamme oli tavoittaa 600 asiakasta vuoden 2020 aikana. Tavoitteenamme oli myös nostaa työllistyneiden määrää vuoden 2019 saavutetusta 17 prosentista 35 prosenttiin, mutta tätä tavoitetta joudumme mahdollisesti tarkistamaan. Numeraalisten tavoitteiden sijaan tavoitteenamme on luoda toimivat mallit digiopetukseen ja varmistaa, ettei kukaan putoa pois palvelusta uusien toimintamallien vuoksi.
 

4. Kaikki toimintamme siirtyi verkkoon maaliskuun puolivälissä. Etenkin koulutusten siirtämisessä tehtiin iso työ ja asiakkaat ottivat valtavan digiloikan. Opimme kaikki, että osaamista ja kyvykkyyttä on usein paljon enemmän kuin ennen kokeilemista voimme uskoakaan. Asiakasohjauksessa yhteistyömme TE-palveluiden kanssa on ollut vaikeuksissa TE-toimistoon kohdistuneen valtavan asiakasmäärän vuoksi ja olemme joutuneet kehittämään uusia tapoja asiakashankinnan turvaamiseksi.