Kaikki keinot sallittuja – Tampereella tehdään hyviä tuloksia haasteista huolimatta

Tampereen osaamiskeskuksen asiakkaista monilla on haasteita työllistymisessä ja koulutukseen pääsyssä. OMA-valmentajamalli on tuonut paljon onnistumisia.
02.03.2020

Tampereen osaamiskeskuksen asiakkaista monilla on haasteita työllistymisessä ja koulutukseen pääsyssä. OMA-valmentajamalli on tuonut paljon onnistumisia.

Tampereen Osaamiskeskustoiminta on alun perin lähtenyt liikkeelle TYP-asiakkaista, jotka ovat tyypillisesti pitkäaikaistyöttömiä. Näitä asiakkaita on Oskessa jopa 90 prosenttia asiakaskunnasta. Loput 10 prosenttia koostuu muun muassa Oskeen itse hakeutuneista asiakkaista ja yhteistyötahojen asiakasohjauksista.

Tampereella on onnistuneesti käytetty OMA-valmentajamallia, jossa asiakas saa henkilökohtaista palvelua.

”TYP-työssä on tärkeää ottaa asiakkaan tilanne kokonaisvaltaisesti huomioon, ja tehdä joustavasti yhteistyötä Kelan, TE-palveluiden ja Tampereen kaupungin välillä”, OMA-valmentaja Heini Lehtokannas sanoo.

Tampereen osaamiskeskuksen asiakkaista monilla on haasteita työllistymisessä ja koulutukseen pääsyssä. Asiakkaissa on paljon luku- ja kirjoitustaidottomia ihmisiä. Tämän lisäksi monet tarvitsevat sosiaalista tukea tai apua terveydellisen tilanteensa selvittämiseen.

”OMA-valmentajien rooli on vahvistaa asiakkaita työmarkkinoita varten. Vaatii todellista ammattitaitoa kohdata asiakas ja nähdä, millaista tukea tai palveluita hän tarvitsee. Käytämme kaikkia mahdollisia keinoja edesauttaaksemme asiakkaan työllistymistä, ja ohjaamme ja tuemme asiakasta”, OMA-valmentaja Raman Hussain sanoo.

 

Työmarkkinoiden vaatimukset kovia

Aina työllistyminen ei kuitenkaan ole kiinni vain asiakkaasta. Sekä Lehtokannas että Hussain kuvaavat maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksia Pirkanmaalla haastaviksi.

”Työmarkkinat eivät ole Pirkanmaalla yhtä vastaanottavaiset maahanmuuttajataustaisille työntekijöille kuin vaikkapa pääkaupunkiseudulla. Työnantajilla on korkea kynnys ottaa maahanmuuttajataustaisia ihmisiä töihin, ja työnantajien vaatimukset ovat kovia.”

Tilanne Tampereella on kuitenkin parantunut viime vuosina. ”Monet asiakkaani ovat päässeet hyvin töihin yleisen positiivisen talouskehityksen myötä, ja palvelutarjonta heille, jotka eivät ole valmiita avoimille työmarkkinoille, on parantunut huomattavasti muutaman vuoden sisällä”, Lehtokannas kiittelee.

Vaikka palveluita on nykyisin entistä enemmän, Hussain toivoisi niihin enemmän kielellisen ulottuvuuden huomioimista. ”Palveluihin voisi lisätä vielä enemmän toiminnallista kielen opiskelua, sillä juuri kielitaidon puute estää monella asiakkaalla työllistymisen tai koulutukseen pääsyn”, Hussain perustelee.

Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta Tampereen Oskessa on jo nyt yhteistyökumppaneiden avustuksella päästy hyviin tuloksiin. Vuoden 2020 alusta Tampereen Oske panostaa erityisesti OMA-valmentajakonseptin kehittämiseen ja työnantajayhteistyöhön.

 

Teksti: Mariia Haatanen ja Laura Ojanen
Kuva: Mani Maroufzadeh