Uudenlainen oppimisympäristö luo näköaloja tulevaisuuteen

Työvaltainen ja yrittäjyysmyönteinen oppiminen avaa uudenlaisia ovia työelämään ja oppijuuteen.

Työkalulaatikko

Varian timantiksi valikoitui Osuuskunta Vasaari, joka tarjoaa Varian opiskelijoille uudenlaisen oppimisympäristön hankkia yrittäjyysosaamista sekä mahdollisuuden opiskella oman alan opintoja työvaltaisesti. Vasaari on pedagoginen osuuskunta, jossa opiskelija opiskelee yrittäjyyskasvatusta tekemällä asiakastöiden lisäksi muun muassa markkinointia, hinnoittelua sekä laskutusta. Osuuskunnassa on myös mahdollista testata oman liikeidean toimivuutta sekä verkostoitua, mikä edistää työllistymistä opintojen jälkeen. Lisäksi opiskelijat oppivat työelämätietoutta ja -osaamista yrityksen toiminnasta suomalaisessa toimintaympäristössä, näin heillä on mahdollisuus työllistyä ja saada ansioita.

Osuuskunta Vasaari mahdollistaa moninaisten verkostojen luomista jo opintojen aikana, mikä luo opiskelijoiden kesken yhteisöllisyyttä. Osuuskunta tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden kokeilla sekä työntekijän että johtajan roolia, ja he voivat testata omia liikeideoitaan tai tuotteitaan.  
    
Osuuskunnassa opiskelija opiskelee yrittäjyyskasvatusta ja työelämän tehtäväkokonaisuuksia asetettujen tavoitteiden ja tutkinnon perusteiden mukaisesti. Yhteisiä tutkinnonosia voidaan myös integroida suoritettaviin työtehtäviin.
 
Variaan on luotu Toimiminen osuuskunnassa -opintokonaisuus (3 osp). Tämä sisältää toimimista osuuskunnassa sekä sisältöjä asiakaskohderyhmästä, hinnoittelusta, kirjanpidosta, laskutuksesta, markkinoinnista, verotuksesta, vakuutuksista sekä työelämälainsäädännöstä. Keväällä 2021 opinnoista rakennetaan oppimisalusta ItsLearningiin.

Osuuskunta Vasaari on perustettu syksyllä 2017 auttamaan Varian maahanmuuttajaopiskelijoiden työllistymistä sekä tukemaan yrittäjyysosaamista. Strategiarahan avulla toimintaa on voitu kasvattaa ja jatkokehittää.     

Tähän mennessä maahanmuuttajien kanssa on tehty

 • kiinteistöpalveluja ja muuttotehtäviä Vantaan kaupungin tilapalveluille
 • vaatetusalan tilaus- ja asiakastöitä (korjausompelimo)
 • hiusalan pop up -kampaamoja
 • rakennusalan asiakastöitä
 • puhdistupalveluissa auto- ja kotisiivouksia

Kaikkien opiskelijoiden kanssa tehtyjä projekteja

 • pintakäsittelyn asiakastöitä, myös omalla ajalla tehtyjä töitä
 • ICT AV -laitteiden asennuksia Vantaan lukiolle sekä tapahtumatuottamista (tekniikanhoito)
 • Media-alalla videoiden tuottamista asiakkaille

Suunnitelmissa

 • Keväällä 2021 autoalan asiakastyöt siirtyvät osuuskunnan kautta hoidettavaksi
 • Hiuksen koulusalonki toimii kesän 2021 osuuskunnan kautta
 • ICT Help Desk service aukeaa asiakkaille
 • E-urheilutapahtuma keväällä 2021
 • Media-, rakennus- ja maalausaloilla tulossa sovittuja asiakastöitä

Takaisin raportin koontisivulle