Tietosuojalauseke

Sivuston tietosuojaseloste

Verkkopalvelua ylläpitää Helsingin kaupunki. Kaupunki on sitoutunut suojaamaan verkkopalveluidensa käyttäjien yksityisyyttä Tietosuojalain (2018), EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Mihin tarkoitukseen tietoja kerätään?

Sivustolla kerätään automaattisesti alla kuvatut tiedot kävijöistä. Niitä käytetään sivuston käyttöliittymän ja käyttökokemuksen parantamiseen sekä kävijämäärien tilastolliseen seurantaan. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Millaisia tietoja verkkopalvelun käyttäjästä kerätään?

Sivustolla käytetään evästeitä (cookies) käyttäjäistunnon ylläpitämiseksi. Teknisiin evästeisiin ei kerätä eikä tallenneta käyttäjän yksilöiviä henkilötietoja.

Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Sivuston käyttäminen ilman evästeitä saattaa kuitenkin vaikuttaa sivujen toiminnallisuuteen.

Palvelun kävijätilastointi kerätään ja sinne tuotettu tieto anonymisoidaan, joten tilastointitarkoituksia varten kerättyjä tietoja ei voida liittää yksittäiseen henkilöön. Tällaisia tietoja ovat

  • IP-osoite, josta kaupungin verkkosivuille on siirrytty
  • ajankohta
  • palvelussa käytetyt sivut
  • selaintyyppi
  • alueellinen sijaintitieto, josta käyttäjää ei voi yksilöidä.
     

Välittyykö verkkopalvelusta tietoja muihin palveluihin?

Sivustolla on lomakkeita, jonka tietosuojasta informoidaan lomakkeen yhteydessä.

Sivut saattavat sisältää myös muita kaupungin ulkopuolisten palveluntarjoajien sisältöjä, kuten upotuksia karttapalveluista tai sosiaalisen median kanavista. Näiden kanavien ja palveluiden yksityisyyden suoja on niiden omistajatahojen vastuulla.

Miten ja kuinka kauan tietoja säilytetään?

Säilytämme kerättyjä tietoja vain niin kauan, kuin se on tarpeen tässä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Nämä säilytettävät tiedot eivät sisällä yksilöiviä henkilötietoja.

Uutiskirjeen tietosuojaseloste

EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Stadin osaamiskeskus
Teollisuuskatu 23 A2
00510 Helsinki
Postiosoite:
PL 51309, 00099 Helsingin kaupunki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Viivi Heikura
viivi.heikura[ät]hel.fi
040 836 3943

Rekisterin nimi

Uutiskirjeen tilaajarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on tiedotussuhteen hoitaminen uutiskirjeen tilaajan ja Stadin osaamiskeskuksen välillä sekä tietosuoja-asetuksen mukainen henkilötietojen käsittely uutiskirjeisiin liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi tarkoituksena on Osaamiskeskusten tiedotusmateriaalin suuntaaminen tilaajille osoitetietojen perusteella Osaamiskeskusten uutiskirjeiden avulla. Henkilötietoja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.

Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittely perustuu uutiskirjeen tilaajien antamaan suostumukseen.

Kyseessä olevat henkilötietoryhmät

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat uutiskirjeen tilanneet henkilöt, jotka ovat antaneet tietonsa tilauslomakkeella.

Rekisterin tietosisältö

Stadin osaamiskeskuksen rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:

  • sähköpostiosoite

Henkilötietojen säilytysaika tai kriteerit säilytysajan määrittämiselle

Tiedot poistetaan rekisteristä uutiskirjeen tilaajan pyynnöstä tai tilauksen loppumisen vuoksi. Pyyntö tietojen poistosta tulee lähettää osoitteeseen viivi.heikura[ät]hel.fi

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

Tiedotussuhteiden hoitaminen ja ylläpito.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy häntä itseään koskeviin tietoihin sekä oikeus pyytää tietojen poistamista.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilö ilmoittaa itse tiedot omasta aloitteestaan Stadin osaamiskeskukselle.

Henkilötietojen suojaaminen

Henkilötietojen käsittelijä on sitoutunut varmistamaan henkilötietojen suojaamisen asianmukaisella tavalla. Mahdollisen tietoturvaloukkauksen tapahtuessa henkilötietojen käsittelijä on sitoutunut avustamaan rekisterinpitäjää estämään mahdolliset tietoturvaloukkaukset sekä niiden seuraukset.

Saadessaan tiedon mahdollisesta tietoturvaloukkauksesta rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä ryhtyvät välittömästi toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi.

*** *** ***

Tietosuojaseloste päivitetty 28.4.2021.