Robotiikka ja VR-teknologia opetuksen tukena

Stadin osaamiskeskuksessa on kehitetty humanoidirobotiikkaa kielitietoisen opetuksen tueksi ensimmäisenä Suomessa ja ensimmäisten joukossa maailmassa. 

Robotti

Stadin osaamiskeskuksen motto on “Osaaminen edellä - sujuvasti töihin”. Tämä on ollut myös osaamiskeskuksen digipedagogiikan lähtökohta: tukea kielenoppimista työn tai ammatillisen opiskelun ohessa, ja toisaalta vahvistaa asiakkaan omaa digitaalista osaamista. Tässä katsauksessa tutustutaan Stadin osaamiskeskuksen “timanttiin” eli robotiikan ja vr-teknologian hyödyntämiseen. 

Vuosien 2018–2020 aikana Stadin osaamiskeskuksessa on uudistettu robotiikan laitteita, hyödynnetty valmiita ohjelmistoratkaisuja sekä vahvistettu opettajien teknistä ja pedagogista osaamista. Osaamiskeskukseen on hankittu kuusi uutta Nao6-humanoidirobottia sekä saatu käyttöön Pepper-robotti kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta. Robotit on otettu käyttöön Polku-opiskelijoiden suomen kielen oppimisen tueksi syksyllä 2020.

Osaamiskeskuksen henkilöstö ja Polku-koulutusten opettajat ovat perehtyneet robottien ohjelmointiin vuosittaisissa koulutuksissa. Vuosina 2018 ja 2019 järjestettiin opetusrobotiikan hackathon-tapahtumia, jossa kehitettiin ratkaisuja kielitietoisen opetuksen haasteisiin. Vuonna 2020 järjestettiin robottien ohjelmointikoulutuksia keväällä sekä syksyllä.  

Stadin osaamiskeskuksessa on hyödynnetty myös kielenoppimiseen suunniteltua valmista Elias Robot -sovellusta. Vuosien 2019–2020 aikana Polku-opettajat ovat tuottaneet alustalle eri alojen sanastoa ja keskusteluharjoituksia. Koronapandemiasta johtuen opetussisältöjä ei ole voitu hyödyntää lähiopetuksessa robottien kanssa, mutta puhekäyttöliittymään perustuva sovellus on mahdollistanut suomen kielen suullisen harjoittelun myös etäopetuksen aikana.

Kansainvälinen yhteistyö

Vahvaan pedagogiseen taustaan pohjautuva robottien hyödyntäminen opetuksessa on herättänyt kiinnostusta myös alan tiedeyhteisössä, ja Stadin osaamiskeskus on kutsuttu esittelemään projektiaan muun muassa Wieniin HRI2017-konferenssiin.

Olemme tehneet humanoidirobotiikan opetuskäyttöön liittyen kansainvälistä yhteistyötä Utrechtin kaupungin kanssa vuodesta 2018 lähtien. Vuonna 2019 Stadin osaamiskeskus kutsuttiin yhteiskunnalliseen Almedalen-tapahtumaan Gotlantiin kertomaan robottien käytöstä aikuisten suomen kielen opetuksessa. Samana vuonna vierailimme myös Tukholmassa Pohjoismaiden neuvoston istunnossa esittelemässä työtämme.

360-ympäristöt

Stadin osaamiskeskuksessa on hyödynnetty 360-ympäristöjä kielitietoisessa opetuksessa vuodesta 2016 alkaen. Tällöin kuvasimme autoalan, varastoalan sekä rakennusalan työsaleja ja -tiloja 360-kameralla ja opettajat lisäsivät niihin interaktiivista sisältöä Thinglink-ohjelman avulla. Olimme esittelemässä kokeilumme tuloksia ITK-konferenssissa keväällä 2017.

Vuonna 2018 hankittiin uusia Ricoh Theta -kameroita Polku-koulutusten käyttöön. Marraskuussa 2019 järjestettiin koulutus Thinglink-sovelluksen käytöstä kaikille Polku-koulutusten opettajille. Vuosina 2019-2020 opettajat ovat luoneet 360-ympäristöjä uusille aloille kuten ravintola-alalle, kasvatusalalle sekä turva-alalle.

 

VR

Virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus

Vuoden 2019 aikana Stadin osaamiskeskus hankki VR-laitteistoja ja rakensi viidelle kampukselle immersiiviset huoneet suomen kielen ja ammatillisten taitojen opiskelun tueksi. Kesällä 2020 laitteille asennettiin markkinoilla valmiina olevia ammatilliseen opiskeluun sopivia VR-ohjelmistoja logistiikka-, rakennus-, sähkö- sekä autoaloille.

Polku-koulutusten opettajat perehtyivät VR-ohjelmistojen käyttöön opetuksessa syksyllä 2020. Syksyn aikana myös kartoitettiin muita markkinoilla olevia VR-ympäristöjä sekä opiskelijoiden tarpeita esimerkiksi työpaikalla tai työharjoittelussa tapahtuvaan oppimiseen liittyen.

Tarvekartoituksen pohjalta lähdettiin kehittämään selkokielisiä ja helppokäyttöisiä uusia VR-ympäristöjä hoiva- ja kasvatusaloille ammatillisen harjoittelun tueksi. Alustavaa sisältöä suunniteltiin yhdessä ammatillisten opettajien, suomen kielen opettajien sekä ohjaajien kanssa. Uudet ammatilliset virtuaaliympäristöt valmistuvat alkusyksystä 2021.

Myös opettajat voivat kehittää kielitietoisen opettamisen osaamistaan virtuaaliympäristössä. Stadin osaamiskeskuksessa on kehitetty VR-ympäristö, jossa opettaja voi immersiivisesti kokea miltä opiskelijasta tuntuu, jos opetus ei ole selkokielistä ja kielitietoisuutta ei huomioida.

Takaisin raportin koontisivulle