Kieli- ja kulttuuritietoinen varhaiskasvatus – maahanmuuttajataustaisten ammattilaisten osaamispotentiaalin hyödyntäminen

Turun kristillisen opiston pilotti avasi uusia näkökulmia varhaiskasvatuksesta kieli- ja kulttuuritietoisten toimintatapojen mahdollistajana.

Turun kristillinen opisto suunnitteli ja toteutti ”pilottina” kokeilun, jossa tavoitteena oli vahvistaa varhaiskasvatuksen mahdollisuuksia toteuttaa kulttuuri- ja kielitietoista varhaiskasvatusta sekä edistää mahdollisuuksia tukea eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten sekä perheiden kasvatuksellisia tarpeita. Lähtökohtana oli hyödyntää uudella tavalla alalle valmistuvien, maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kieli- ja kulttuuritaustojen tuomaa erityisosaamista ja mahdollisuuksia toteuttaa varhaiskasvatusta osittain myös lasten ja perheiden ”omalla” kielellä.

Pilotin yhteistyökumppaneina toimi alueen varhaiskasvatuspalveluiden tarjoajia. Kaikkiaan toteutukseen osallistui 15 valmistumisvaiheessa olevaa opiskelijaa ja 13 varhaiskasvatusyksikköä sekä paperittomien turvapaikanhakijoiden tukiyksikkö.

Jokaisen opiskelijan ympärille koottiin ”omankielinen” pienryhmä eli esimerkiksi kurdia osaavan opiskelijan ohjattavaksi muodostettiin kurdinkielisten lasten pienryhmä.

Pallerot

Opiskelijat edustivat (arabia, turkki, kurdi, persia, albania, viro, venäjä, latvia, ranska, englanti) 10 eri kieltä ja toiminta tavoitti noin 100 lasta. Pilotin pientyhmät olivat käynnissä kuusi kuukautta.

Pilotti avasi uusia näkökulmia muun muassa siihen, miten koulutuksen järjestäjä voi hyödyntää maahanmuuttajataustaisten alan ammattilaisten osaamispotentiaalia sekä toteuttaa ja kehittää kieli- ja kulttuuritietoista varhaiskasvatusta. Pilotti vahvisti ja tuki lasten yksilöllistä huomiointia ja tuen toteutusta, sekä yksilöllistä tietoa lasten kasvusta ja kehityksestä sekä mahdollisista tuen tarpeista.

Toiminnan voidaan katsoa myös edistäneen opiskelijoiden työllistymistä valmistumisen jälkeen. Pilottiin osallistuneiden, valmistuneiden opiskelijoiden työllisyys oli seurantavaiheessa 100 prosenttia ja osa opiskelijoista oli työllistynyt juuri tämän työelämäjakson ja siihen kytkeytyneen näytön toimintaympäristöön.

Yhteistyökumppanit:
Turun kaupungin varhaiskasvatuspalvelut
Kaarinan kaupungin varhaiskasvatuspalvelut
Naantalin kaupungin varhaiskasvatuspalvelut
Touhula-päiväkodit
Kaikkien naisten talo (paperittomien turvapaikanhakijoiden tukiyksikkö)

Takaisin raportin koontisivulle